Låna en låda

Läs en bok (och en film)

Klassuppsättningar av böcker.

Indelningen på läsålder följer bibliotekens och bokhandlarnas uppdelning, men du som lärare gör givetvis din egen bedömning.

Medielådor

Med Medielådorna, som kan bestå av material som spel, böcker och taktilt material, vill vi inspirera dig till att använda nytt material i din undervisning. Det finns också lådor med digitalt material. I många lådor finns även material för kompetensutveckling.