Låna en låda

Boklådor

Klassuppsättningar av böcker.

Indelningen på läsålder följer bibliotekens och bokhandlarnas uppdelning, men du som lärare gör givetvis din egen bedömning.

Temalådor

Med Temalådorna, som kan bestå av material som spel, böcker och taktilt material, vill vi inspirera dig till att använda nytt material i din undervisning. Det finns också lådor med digitalt material. I många lådor finns även material för kompetensutveckling.